فرآیند های آموزشی


* فرآیند بررسی سنوات 5 سال اول تحصیل.docx

* فرآیند بررسی سنوات 5 سال دوم تحصیل.docx

* فرآیند تنظیم برنامه کلاسی.docx

* فرآیند روتشین بندی و انتخاب واحد.docx

 * فرایند بروز رسانی سایت.docx

* فرایند تطبیق واحد دانشجویان انتقالی خارج از کشور.

* فرایندتطبیق واحددروس گذرانیده دررشته قبلی دانشجویان

* فرایند شرکت در آزمون علوم پایه.docx

 * فرآیند تفاهم نامه های آموزشی  .pdf

* فرآینداعلام بازه زمانی انتخاب واحد به دانشجویان از طریق برد آموزشی وسایت دانشکده.docx

* فرآیندبرنامه ریزی آزمون های پایان ترم.docx

*فرآیند برنامه ریزی نیمسال تحصیلی.docx

* فرآیند نقل و انتقالات دانشجویان به سایر دانشگاه ها.

* فرآیند پذیرش دانشجوی خارجی.docx

* فرایند تخصیص یوزر کاربری دانشگاه.docx

* فرآیند مرخصی تحصیلی.docx

*فرآیند پیشنهاد درخصوص بازنگری تقویم آموزشی دانشگاه

* فرآیند استعلام نمرات دانشجویان مهمان.docx

* فرآیند انتخاب واحد مرحله فیزیوپاتولوژی.docx

* فرآیند ثبت دروس.docx

* فرآیند نقل و انتقالات دانشجویان به سایر دانشگاه ها.docx

* فرآیند گزارش دهی پایان نیمسال.docxجستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...