پذیرش دانشجویان بین الملل و کمیته تطبیق


برنامه عملیاتی امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پیرامون توسعه دیپلماسی سلامت و روابط دوجانبه با کشورهای هدف در سال 98.pdf

تفاهم نامه همكاري في ما بين دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و مركز علوم اعصاب پروفسور سمیعی در هانوفر آلمان .pdf

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشگاه حارکیف اوکراین.pdf

تفاهم نامه همکاری منطقه ای با دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص آموزش دستیاران کودکان، کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی در دانشکده پزشکی و استفاده از امکانات پژوهشکده بوعلی مشهد.pdf

شیوه نامه تطبیق واحد دانشجویان انتقالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به انضمام ابلاغ اعضای کمیته تطبیق و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه پیرامون کمیته تطبیق.pdf

شیوه نامه تطبیق واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به انضمام ابلاغ اعضای کمیته تطبیق و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه پیرامون کمیته تطبیق.pdf

شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی _غیرایرانی_ بصورت آزاد و بورسیه در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.pdfجستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...