کارشناس آموزش مقطع علوم پایه


سمت : کارشناس آموزش دوره علوم پایه پزشکی

   سمیه فیروزهء

دانشگاه / دانشکده تنظیم کننده : دانشکده پزشکی

شماره تماس: 31513012

 

 - اقدام در خصوص  انتخاب واحد , حذف و اضافه وحذف اضطراری دانشجویان

 - اقدام در خصوص نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان

 - اقدام در خصوص دانشجویان انصرافی

 - اقدام در خصوص وضعیت نیمسال دانشجویان ( مرخصی تحصیلی , حذف نیمسال , میهمان و ...)

  -اقدام در خصوص دانشجویان مشروط و رتبه برتر

- اقدام درخصوص معادل سازی وتطبیق واحد دروس دانشجویان

- اقدام در خصوص برنامه ریزی برنامه کلاسی ونظارت برانجام مطلوب آن

- اقدام درخصوص جمعبندی وگزارش کارکرد فعالیتهای آموزشی اساتید

- اقدام درخصوص معرفی دانشجویان جدیدالورود به واحد امور دانشجویی فرهنگی

- اقدام در خصوص کنترل وضعیت آموزشی دانشجویان و انتقال آنان به مرحله بعدی رشته پزشکی

 - اقدام در خصوص ثبت نام آزمون جامع پزشکی علوم پایه

- اقدام در خصوص فراغت از تحصیل دانشجویان

- اقدام در خصوص صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان

 - اقدام و همکاری در روند اجرای اعتبار بخشی رشته پزشکی

- اقدام درخصوص هماهنگی برنامه های آموزشی دانشجویان جهت تامین وسیله ایاب وذهاب با امور دانشجویی

- اقدام درخصوص انعقاد قرارداد حق التدریس  وتفاهم نامه با اساتید غیر هیات علمی

- اقدام درخصوص برگزاری امتحانات دانشجویان دوره

 

 جستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...