کارشناس آموزش مقطع مقدمات بالین


آسیه رستمی

شرح وظایف:

- تعریف دروس ترم 1و2 فیزیوپات درسامانه سما

- انتخاب واحد دانشجویان مقطع

- برنامه ریزی دروسی که بصورت کورس ارائه می گردد و هماهنگی با اساتید مربوطه

- صدور ابلاغ اساتید وتحویل آن به کارشناسان بالین

- هماهنگی با کارشناسان بالینی و علوم پایه جهت برنامه ریزی کلاسها

- اعلام برنامه قطعی کلاسهای هر کورس به دانشجویان

- تنظیم لیست حضور و غیاب و تحویل به استاد

skill laB - برنامه ریزی و هماهنگی با واحد آزمایشگاه ها و جهت برگزاری کلاسهای عملی وآزمونهای عملی

- بررسی حضور و غیاب دانشجویان با همکاری اساتید و احراز شرایط شرکت دانشجویان در امتحانات پایان کورس

- هماهنگی و برنامه ریزی ساعات سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان با واحد امور دانشجویی

- بایگانی و نگهداری نامه ها و دستورالعملها و... آموزشی و اداری

- ثبت نمرات دانشجویان در سامانه سما

- ارسال پرونده تحصیلی دانشجویان انتقالی به مدیریت امورآموزشی

- ارسال ریز نمرات دانشجویی مهمان به دانشگاه مبداء

- حضور در جلسات امتحانی

- اعلام مکتوب مشروطی دانشجو

- معرفی دانشجویان دارای شرایط خاص به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- اعلام واحدهای اخذ شده دانشجویان شهریه پرداز به امور مالی

- بررسی تقاضای تغییر رشته دانشجو و مرخصی تحصیلی

- پاسخگوئی به نامه های رسمی روزانه

- صدور گواهی اشتغال برای دانشجو

- بایگانی نامه ها و اسناد و مدارک دانشجویان در پرونده دانشجویی

- معرفی دانشجویان حائز شرایط با هماهنگی اساتید مشاور جهت ورود به دوره بالین

شماره تماس: 31513013

(کارشناس مرحله فیزیوپاتولوژی-مقدمات بالین)جستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...