کارشناس آموزش مقطع کارآموزی


مریم افشارنیا

 

شرح وظایف:

- انتخاب واحد و ثبت نمرات دروس در سامانه هم آوا

- ارائه لیست اسامی دانشجویان به اساتید جهت حضور و غیاب

- تنظیم برنامه ها، گروه بندی، هماهنگی و معرفی دانشجویان به مراکز آموزش بالینی

- صدور گواهی اشتغال به تحصیل

- ارسال نمرات دانشجویان مهمان

- برگزاری و همکاری در امتحانات پایانی

- بررسی افت تحصیلی دانشجویان

- ارسال وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت طرح در کمسیون موارد خاص

- بررسی کارنامه تحصیلی دانشجویان و معرفی دانشجویان واجد شرایط جهت شرکت در آزمون پیش کارورزی 

- انجام امور مربوط به درخواست های متقاضیان مهمانی در دانشکده پزشکی یا به سایر دانشکده های پزشکی

- همکاری با واحد EDO جهت ارتقاء کیفیت آموزشی پزشکی عمومی

- جمع آوری کارکردهای دوره استاژری و ارائه به واحد حق التدریس دانشکده

 

 

شماره تماس: 31513031

کارشناس آموزش بالینی مقطع کارآموزیجستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...