کارشناسان آموزش بالینی (بیمارستان امام علی(ع))


سیده فاطمه نبوی

فریده قویدل

شرح وظایف:

-پيگيري برگزاري جلسات شوراي آموزشي بيمارستان

-اجراي برنامه هاي آموزشي مقاطع فيزيوپاتولوژي، كارآموزي، كارورزي و پزشكي عمومي و ارسال گزارشات مربوطه

-صدور ابلاغ تدريس اعضاي هيات علمي شاغل در آن بيمارستان

-برگزاري آزمونهاي مربوطه به پايان بخش ها و دروس تئوري

-كنترل حضور و غياب دانشجويان

-همكاري در برگزاري جلسات آموزشي صبحگاهي و راندها و درمانگاههاي آموزشي

-ثبت فعاليت آموزشي باليني اعضاي هيات علمي آن بيمارستان

-همكاري با ساير واحد هاي مرتبط با آموزش در بيمارستان،دانشكده و معاونت آموزشي

- وساير امور محوله از سوي مقام مافوق

شماره تماس: 31511780

(کارشناس گروه های آموزشی ارولوژی، بیهوشی، ارتوپدی، جراحی-ارولوژی، چشم، ENT، زنان)جستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...