کارشناس آموزش رشته مامائی


فائزه ناصری

 

شرح وظایف:

-تشکیل پرونده آموزشی جهت دانشجویان جدیدالورود

-انجام امورمربوط به نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان، ترک تحصیل و تمدیدسنوات و اشتغال به تحصیل

-انجام امورمربوط به ثبت نام، انتخاب واحد وحذف و اضافه و تعیین اساتید و دعوت ازاساتید جهت شروع کلاسها

-پیگیری فرایندآموزشی، آیین نامه های آموزشی و تهیه و پیش نویس فرمها و نامه های اداری

-نصب برنامه ها و بخشنامه ها جهت رؤیت دانشجویان و اعضای گروه

-دریافت و ارسال نامه ها به اعضای گروه

-تهیه گواهی تدریس اساتید و پیگیری پرداخت حق التدریس اساتید

-تهیه برنامه کلاسی و برنامه ریزی دروس نظری و عملی دانشجویان با نظارت مدیرگروه

-برنامه ریزی و گروه بندی دانشجویان جهت کارآموزیها با نظارت مدیر گروه

-تهیه و برنامه ریزی امتحانات و پیگیری و نظارت به برگزاری امتحانات پایان ترم

-انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان

-بایگانی مدارک و مکاتبات دانشجویان

-کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول

-هماهنگی امور بالینی دانشجویان و مربیان بین بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و دانشکده

-تکریم ارباب رجوع

-حضور و غياب دانشجويان شركت كننده در كلاسها

-انجام كليه مكاتبات اداري گروه با ساير نهاد هاي مربوطه

 

شماره تماس: 32297157 داخلی 167

کارشناس رشته مامائیجستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...